A što sa mirovinom?

faro_akademija

Mirovina je nešto što nam možda nije prioritet, pogotovo ako smo na samom početku našeg radnog staža. Međutim, trebali bi razmisliti o tome i posvetiti se pitanju mirovine što ranije.

Mirovinski sustav Republike Hrvatske funkcionira na način da se 15% plaće odvaja za Mirovinsko I stup i 5% za Mirovinsko II stup. Mirovinsko I stup se koristi za isplatu mirovina sadašnjim umirovljenicima i to ne ulazi u fond za tvoju mirovinu. U fond za tvoju mirovinu ulazi iznos za Mirovinsko II stup, onih 5% plaće. Ovaj iznos ovisi o tome kolika je tvoja plaća, što je plaća viša to je iznos koji se odvaja viši.

Ako si paušalni obrtnik, zakonski je određena osnovica za plaćanje ovih doprinosa. I za 2022. godinu iznos doprinosa za mirovinsko II stup iznosi 190,74 kune, odnosno u cijeloj 2022. godini odvojiti ćeš za mirovinu samo 2.288,88 kuna.

Što možeš učiniti? 

Možeš se odlučiti za Mirovinsko III stup koji je dobrovoljan i u njega odvajaš iznos koji želiš. Dodatni plus je što trenutno država subvencionira ovaj način štednje za mirovinu na način da ona daje poticaj u iznosu od 15% od ukupno uplaćenog iznosa, odnosno maksimalno 750 kuna za uplaćenu štednju od 5.000 kuna u kalendarskoj godini. Drugi benefit je što sa navršenih 55 godina možeš 30% svoje uplaćene štednje jednokratno dobiti bez obzira da li si u mirovini ili nisi.

Osim toga možeš osigurati svoju mirovinu na druge načine kao što su investiranje u nekretnine, tržišta kapitala i slično.

Sada kada si se upoznao s načinom funkcioniranja mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj vrijeme je da se posvetiš planiranju svoje mirovine. Pitanja koja si već danas možeš postaviti:

  • Koliko imaš još godina do mirovine, odnosno kada bi željela ići u mirovinu?
  • Kako zapravo želiš živjeti u mirovini?
  • Koliko ti je mjesečno novaca potrebno za taj način života u mirovini?

Prosječni životni vijek u Hrvatskoj je 78 godina, a sa 65 godina idemo u mirovinu. Znači 13 godina u prosjeku živimo u mirovini. To je 156 mjeseci. Recimo da želimo imati minimalno 5.000 kuna primanja od mirovine mjesečno to je 780.000 kuna. (ovaj iznos će se razlikovati ovisno o tome kakav lifestyle si želiš).

Da bi došli do tog iznosa do trenutka odlaska u našu mirovinu moramo se već sada pobrinuti za nju. Kako ćeš osigurati potreban i željeni iznos za svoju mirovinu? Isplaniraj mirovinu i napravi plan kako ćeš doći do željenog iznosa koji će ti omogućiti željeni lifestyle. I to je dio upravljanja novcem.

Podijeli: