Aplikacija brisanje računa

Unutar glavnog menija dashboarda potrebno je odabrati Profil nakon čega se otvaraju detalji tvog računa.
Odabirom Podaci o pretplati pristupa se dijelu s gumbom Obriši račun.
Potrebno još samo potvrditi radnju za brisanje svih podataka.