Piramida financijskog planiranja

Vjerujem da si čula za najpoznatije svjetske piramide, one u Egiptu. Međutim, jesi li znala da i planiranju financijske neovisnosti koristimo piramidu.

Ako pogledaš piramidu, ona ima temelje koji su najširi. Što je viša to se ona sužava. Isto je sa financijama, ako nemamo sigurne temelje, teško ćemo moći izgraditi financijsku neovisnost. Ne samo izgraditi, nego će naša financijska neovisnost biti teško održiva. Piramide u Egiptu su odoljele proteku vremena upravo zbog svoje baze, svojih temelja.

Abraham Maslow, američki psiholog podijelio je ljudske potrebe u 5 dijelova:

 • fiziološke potrebe
 • potrebe za sigurnošću
 • ljubav i pripadanje
 • potreba za poštovanjem
 • samoostvarenje / samoaktualizacija
hijerarhija potreba, faro akademija, piramida financijskog planiranja
Hijerarhija potreba, Maslow, izvor: Canva

Njegova hijerarhija potreba kaže da se potrebe mogu zadovoljavati postupno, gore navedenim redoslijedom. U praksi bi to značilo da ne možemo zadovoljiti potrebu za ljubavlju ako se ne osjećamo sigurno i ako nam nisu zadovoljene temeljne fiziološke potrebe (hrana, voda…).

Piramida financijskog planiranja obuhvaća sljedeće razine:
 1. upravljanje novcem
 2. izgradnja sigurnosti
 3. akumuliranje bogatstva
 4. očuvanje bogatstva
 5. ostavljanje nasljeđa
piramida financijskog planiranja, faro akademija,
Piramida financijskog planiranja, izvor: Canva

Kao i kod osnovnih ljudskih potreba, ako nisu zadovoljene niže razine teško ćemo moći izgraditi piramidu koja je sigurna i postojana tijekom vremena.

1. Upravljanje novcem

Temelji svakog dobrog upravljanja novcem je budžet. Budžetom pratimo naše prihode i troškove, odnosno pratimo naš novac. Ako ne znaš gdje tvoj novac odlazi nećeš moći planirati svoju financijsku sigurnost. Prvi korak je upoznaj svoje troškove i prihode.

2. Izgradnja sigurnosti

Nakon što smo upoznali svoj novac, gdje on ide i od kuda dolazi, vrijeme je da ga zaštitimo. To možemo na nekoliko načina:

 • crni fond
 • osiguranja
 • “fondovi” za veće troškove

Kako bi kreirala svoj crni fond slijedi sljedeće korake:

 1. Donesi odluku o iznosu (to je najčešće iznos koji pokriva 3 – 6 mjeseci tvojih troškova)
 2. U kojem vremenskom periodu želiš imati taj novac?
 3. Kako ćeš doći do tog cilja? (hoćeš li svakog mjeseca izdvajati određenu sumu novaca ili ćeš izdvajati svoj bonus / božićnicu, regres i slično u svoj fond?)
 4. Drži se plana (drži se plana koji si postavila, ne troši taj novac na nepotrebne troškove kao što je nova haljina.)

Još jedan od načina sigurnosti je da za veće troškove koje znaš da ćeš imati tijekom godine formiraš „fondove“ u koje ćeš svakog mjeseca odvajati određeni iznos. Lakše je odvojiti 200 kuna mjesečno nego odjednom platiti nešto 1.000 kuna, zar ne? Isto možeš napraviti i za putovanja, za zabavu i slično.

„Prvi uvjet da bismo funkcionirali i obavljali bilo kakvu smislenu aktivnost stvaranje je neopasnog okruženja. Pojednostavljeno – čovjek u prvom redu ne smije imati razloga za strah.“

Marek Herman, „Pronađite svog Marsovca“

Koliko puta ti se dogodilo da kada nisi imala novaca da si cijelo vrijeme bila nervozna i u strahu da ćeš ostati bez stana, bez načina života na koji si navikla? Kada smo u strahu, teško možemo funkcionirati normalno. Ali ne samo to, teško možemo staviti fokus na bilo što osim na taj strah koji nas u potpunosti obuzima.

Kako bi spriječila ovakve situacije, zaštiti svoj novac.

3. Akumuliranje bogatstva

Sada kada znamo što je naš novac i gdje odlazi. Nakon što smo ga zaštitili, vrijeme je za akumuliranje bogatstva. Prije bilo kakvih investicija, savjetuj se sa financijskim savjetnikom ili se educiraj. Također, investiraj samo onaj iznos novca koji si spremna izgubiti.

4. Očuvanje bogatstva

Bravo! Sada već imaš razrađen sustav planiranja i investiranja. Imaš kratkoročne i dugoročne financijske ciljeve. Na ovom koraku si možda spremna i za malo rizičnije investicije.

5. Ostavljanje nasljeđa

Na samom vrhu piramide nalazi se ostavljanje nasljeđa. Definicija nasljeđa je: „kulturna dobra i kvalitete života koje su ostavili prethodnici, preci ili prijašnja razdoblja i vremena; baština.“

Na ovom koraku razmišljaš o kupnji nekretnina, možda čak i osnivaš zakladu koja će pomagati potrebitima, brineš se za budućnost svoje djece i nasljednika.

Kako izgleda tvoja piramida financijskog planiranja?

Razmisli gdje se nalaziš na piramidi financijskog planiranja. Prvo napravi inventuru svojih financija a zatim u piramidu svrstaj svoju imovinu. Nedostaje li ti sigurnost? Možda si preskočila taj dio piramide. Ili se nisi pozabavila sa svojim troškovima pa ni ne znaš gdje odlazi tvoj novac. Možda već imaš II mirovinski fond, ali i dugove koji te opterećuju. Znaš li koji su tvoji financijski ciljevi?

“Tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni. I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni. Nasuprot, tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku. I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću. Ona pade, i njezin je pad bio velik.”

Evanđelje po Mateju, 7: 24 – 27

Podijeli: