Izjava o privatnosti

Društvo Faro numerus d.o.o., obvezuje se pružiti zaštitu osobnim podacima kupaca i korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje vlastitih obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Sve osobe povezane s Društvom te poslovni partneri društva odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka koje unesete ili koji se prikupljaju automatski na ovim stranicama je Faro numerus d.o.o., Adamovec, Črešnjevečka ulica 5, s e-mail adresom za kontakt podrska@faroakademija.hr.

Za sva pitanja oko obrade podataka i izjave o privatnosti slobodno se obratite na elektroničku ili fizičku adresu navedenu iznad.

 

Što su osobni podaci?

Kao osobni podatak smatra se svaki podatak (ili njihova kombinacija) pomoću kojeg je moguće utvrditi identitet neke osobe, izravno ili neizravno. Anonimni podaci nisu pokriveni ovom Izjavom s obzirom na to da ih nije moguće povezati s točno određenom osobom.

 

Aktivnosti prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se iz više razloga. Neki od njih, ali ne samo oni, su: pružanje bolje kvalitete usluge, omogućavanje plaćanja putem web stranica, odgovaranje na korisničke upite ili za marketinške aktivnosti. O razlozima prikupljanja određenih podataka, korisnik će biti obaviješten na mjestima prikupljanja prilikom prikupljanja te u drugim slučajevima propisanim zakonom.

 

Načini prikupljanja podataka

Osobne podatke, osim onih nužno potrebnih u kolačićima (vidjeti Izjavu o kolačićima) ne prikupljamo bez znanja korisnika. Korisnik svakako treba imati na umu kako će pristup određenim uslugama biti ograničen bez davanja određenih traženih podataka.

 

Tijekom izravnog kontaktiranja

U slučaju da se korisnik obrati Društvu putem e-maila, telefona ili kontakt formi dostupnih na mrežnim stranicama, Društvo će koristiti samo one podatke koji su dani svojevoljno te u svrhu komunikacije i pružanja odgovarajućih informacija na postavljeni upit. Upiti postavljeni putem e-mail ili kontakt forme, bit će uskladišteni u odgovarajućim sustavima u svrhu pružanja dodatne pomoći te poboljšanja korisničkog iskustva.

 

Tijekom kupovine

Vaše podatke Društvo će obrađivati u svrhu obrade narudžbe, naplate, izdavanja računa te slanja informacija vezanih za korištenje samogž proizvoda. U slučaju plaćanja putem servisa za online plaćanja kreditnim karticama, korisnički podaci bit će dijeljeni sa servisom u svrhu obrade naplate.

Ime i prezime, adresa te OIB potrebni su za izdavanje računa.

 

Tijekom registracije

Za registraciju za sudjelovanje u Programima, koristit ćemo samo podatke nužne za razlikovanje pojedinačnih korisnika, sprječavanje prevara te utvrđivanje identiteta osobe kao i za olakšavanje komunikacije s korisnikom.

 

Podaci koji se koriste

Podatke korisnika Društvo će obrađivati na različite načine, ali isključivo u svrhe navedene u ovom dokumentu. U nastavku teksta slijedi popis podataka te svrha korištenja istih.

  • Ime i prezime – verifikacija korisnika, izdavanje računa, marketinške poruke, transakcijske poruke, dostava fizičkih proizvoda
  • Adresa (ulica, grad, županija, država, poštanski broj) – verifikacija korisnika, izdavanje računa, marketinške poruke, dostava fizičkih proizvoda
  • E-mail – transakcijske potvrde, utvrđivanje identiteta, marketinške poruke, direktna komunikacija s korisnikom
  • Kolačići – unaprjeđenje korisničkog iskustva, analitika (vidjeti Izjavu o kolačićima)

 

Svrha korištenja podataka

Obradu podataka koji se tiču plaćanja i narudžbe (ime i prezime, adresa, podaci kreditnih kartica, e-mail) obrađujemo na osnovi izvršavanja ugovorne obveze.

Daljnja komunikacija putem e-maila s postojećim korisnicima vrši se na temelju legitimnog interesa ili privole. Marketing i slanje promotivnih materijala novim korisnicima vrši se isključivo na temelju privole dobivene tijekom kupnje Programa, registracije za Program ili prilikom registracije za primanje marketinških poruka.

U slučaju zaprimanja direktnog upita od strane korisnika, podaci u tu svrhu bit će korišteni na temelju izvršavanja ugovorne obveze (radnje koje prethode sklapanju ugovora).

 

Korištenje kolačića

Mrežne stranice Društva koriste kolačiće. Kolačić je mala datoteka koja traži dopuštenje za instalaciju na hardver korisnikovog računala. U slučaju pristanka, datoteka se instalira i kolačić pomaže prilikom analiziranja prometa internetom te javlja vlasniku u slučaju posjete stranice. Kolačići omogućuju reakciju web aplikacija na pojedinog korisnika. Web aplikacije mogu prilagoditi svoje rad potrebama korisnika i njihovim interesima prikupljajući podatke o korisnikovim afinitetima.

Društvo koristi kolačiće koji prate količinu prometa kako bi identificirao koje se stranice koriste. To pomaže pri analizi podataka o prometu na web stranicama te poboljšanju istih kako bi bile prilagođene stvarnim potrebama korisnika. Podaci se koriste isključivo za statističke analize te se potom uklanjaju iz sustava.

Kolačići ni na koji način ne osiguravaju vlasniku pristup računalu ili bilo kakvim dodatnim podacima koje niste pristali podijeliti. Kolačiće možete prihvatiti ili odbiti. Odbijanje kolačića može umanjiti kvalitetu korisničkog iskustva te onemogućiti pristup određenom sadržaju. Većina web preglednika automatski prihvaća kolačiće, ali obično je moguće, ako to korisnik želi, namjestiti postavke preglednika kako bi onemogućio instalaciju istih.

 

Popis kolačića koji se prikupljaju

U tablici ispod naveden je popis kolačića i podataka koji se pomoću njih prikupljaju.

 

Poveznice s drugim web stranicama

Naše web stranice mogu sadržavati poveznice s drugim web stranicama koje su vama zanimljive. Međutim, ako pomoću njih napustite stranice Društva, imajte na umu da Društvo više nema nikakvu kontrolu nad drugim stranicama i stoga ne može biti odgovoran za zaštitu i privatnost bilo kojih podataka koje korisnik podijeli posjećujući druge stranice s obzirom na to da one ne podliježu ovoj izjavi o zaštiti privatnosti.

 

Pohrana i zaštita podataka

Podatke za koje ne postoji pravna osnova čuvanja Društvo redovito briše. Podaci se čuvaju na neograničeno vrijeme kada za to postoji osnova, privola ili najkraće koliko je to zakonom propisano (npr. računi). Korisnik u svakom trenutku može povući privolu za obradu podataka, nakon čega je Društvo dužn  ukloniti podatke koje nije zakonom obvezan čuvati.

Podatke dane prilikom komunikacije korisnika s Društvom, Društvo će ukloniti u razumnom roku nakon završetka komunikacije u slučaju da ne postoji privola za njihovu obradu ili ne postoji druga pravna osnova za čuvanje iste.

Tijekom obrade podataka koristimo sigurne protokole za slanje podatka, isto vrijedi i za podatke o plaćanju.

Podaci se pohranjuju i obrađuju na poslužiteljima unutar Europske unije – kada god za to postoji mogućnost. U drugim slučajevima, podaci se za potrebe obrade šalju na servere izvan EU.

 

Treće strane

Društvo će vaše podatke dijeliti s partnerima, pružateljima usluge online plaćanja, računovodstvenim servisima, konzultantima i ostalim stručnjacima. Podaci će biti podijeljeni samo s onim trećim stranama koje mogu jamčiti standard zaštite osobnih podataka jednak onom koji osigurava Društvo te s trećim stranama s kojima postoji zakonska obveza dijeljenja.

Treće strane ne smiju koristiti podatke podijeljene s njima u svrhe marketinških aktivnosti.

 

Izmjene i dopune politike o zaštiti privatnosti

 

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

 

U Zagrebu, listopad 2021. godine,

Faro numerus d.o.o.