Uvjeti korištenja

Hej,

Hvala što si posjetio/la ovu web stranicu. Ovi uvjeti korištenja mogu se mijenjati bez prethodne najave. Korištenje sadržaja web stranice www.faroakademija.hr smatra se da su korisnici upoznati sa sadržajem ovih uvjeta i sa svim rizicima koji nastaju  iz korištenja ove web stranice, te  prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo u nekomercijalne svrhe, za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Termini

Program definira sve radionice, seminare, višednevna događanja kao i sve online programe za edukaciju koji se odvijaju u sklopu brendova Faro, #faropaušalci, #tvojibrojevipričaju, #knjigovodstvospomakom te Ivana Legin , koji su u vlasništvu društva Faro numerus d.o.o., iz Adamovca, Črešnjevečka ulica 5.

Kupac se smatra osobom koja izvršava uplatu za Program. Kupac ne mora nužno biti i korisnik Programa u slučaju da kupnju obavlja o svom trošku, ali u korist treće osobe.

Korisnikom se smatra osoba koja će koristiti Program ili prisustvovati prilikom izvođenja programa uživo

Autorska prava

Ivana Legin  je nositelj autorskih prava na cjelokupni sadržaj www.faroakademija.hr. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez dopuštenja od Ivane Legin.


Područje pristupa, jezik, pismo

Pristup svim Programima dostupan je na području cijelog svijeta, za sve korisnike koji razumiju hrvatski jezik. Program nije lokaliziran na druge jezike iz regije te je sav sadržaj pisan isključivo na latinici.


Narudžba i rezervacije

Narudžbe za Program rade se isključivo putem stranice za kupnju svakog zasebnog programa. Mjesto na Programu nije moguće rezervirati unaprijed, jedino potvrda o uplati osigurava prisustvo na Programima.


Plaćanje

Plaćanje je moguće isključivo online, virmanskom uplatom, karticama.

 

VisaPBZ Card Visa Premium – obročna otplataMastercardMaestroDinersDiscover


Jednostrani raskid ugovora

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Rok za jednostrani raskid Ugovora počinje teći od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluga, od sklapanja Ugovora.


Jednostrani raskid ugovora

Korisnik može elektronički ispuniti i poslati Obrazac u slučaju čega će mu društvo bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom na adresu s koje je Obrazac inicijalno poslan.

Kako bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, dužan je obavijestiti Društvo o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, preporučeno s povratnicom (na adresu Črešnjevečka ulica 5, 10363 Adamovec) ili putem elektroničke pošte (na adresu [email protected]).

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca, Društvo može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.


Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

U pogledu odgovornosti potrošača za umanjenje vrijednosti robe trgovac je dužan obavijestiti potrošača o sljedećem: Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


Sigurnost podataka

Podatke koje Kupac ostavlja prilikom kupnje, Društvo će koristiti za obradu same kupovine, slanje transakcijskih e-mailova obavijesti te osnovnu analitiku ponašanja kupaca.

Podatke Kupca i korisnika ostavljene prilikom kupnje i registracije, Društvo će proslijediti službenim institucijama Republike Hrvatske prema zakonskim obvezama te partnerima zaduženima za obradu pojedinih dijelova podataka.


Izjava o privatnosti

Društvo Faro numerus d.o.o., obvezuje se pružiti zaštitu osobnim podacima kupaca i korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje vlastitih obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Sve osobe povezane s Društvom te poslovni partneri društva odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka koje unesete ili koji se prikupljaju automatski na ovim stranicama je Faro numerus d.o.o., Adamovec, Črešnjevečka ulica 5, s e-mail adresom za kontakt [email protected].

Za sva pitanja oko obrade podataka i izjave o privatnosti slobodno se obratite na elektroničku ili fizičku adresu navedenu iznad.


Što su osobni podaci?

Kao osobni podatak smatra se svaki podatak (ili njihova kombinacija) pomoću kojeg je moguće utvrditi identitet neke osobe, izravno ili neizravno. Anonimni podaci nisu pokriveni ovom Izjavom s obzirom na to da ih nije moguće povezati s točno određenom osobom.


Aktivnosti prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se iz više razloga. Neki od njih, ali ne samo oni, su: pružanje bolje kvalitete usluge, omogućavanje plaćanja putem web stranica, odgovaranje na korisničke upite ili za marketinške aktivnosti. O razlozima prikupljanja određenih podataka, korisnik će biti obaviješten na mjestima prikupljanja prilikom prikupljanja te u drugim slučajevima propisanim zakonom.


Načini prikupljanja podataka

Osobne podatke, osim onih nužno potrebnih u kolačićima (vidjeti Izjavu o kolačićima) ne prikupljamo bez znanja korisnika. Korisnik svakako treba imati na umu kako će pristup određenim uslugama biti ograničen bez davanja određenih traženih podataka.


Tijekom izravnog kontaktiranja

U slučaju da se korisnik obrati Društvu putem e-maila, telefona ili kontakt formi dostupnih na mrežnim stranicama, Društvo će koristiti samo one podatke koji su dani svojevoljno te u svrhu komunikacije i pružanja odgovarajućih informacija na postavljeni upit. Upiti postavljeni putem e-mail ili kontakt forme, bit će uskladišteni u odgovarajućim sustavima u svrhu pružanja dodatne pomoći te poboljšanja korisničkog iskustva.


Tijekom kupovine

Vaše podatke Društvo će obrađivati u svrhu obrade narudžbe, naplate, izdavanja računa te slanja informacija vezanih za korištenje samogž proizvoda. U slučaju plaćanja putem servisa za online plaćanja kreditnim karticama, korisnički podaci bit će dijeljeni sa servisom u svrhu obrade naplate.

Ime i prezime, adresa te OIB potrebni su za izdavanje računa.


Tijekom registracije

Za registraciju za sudjelovanje u Programima, koristit ćemo samo podatke nužne za razlikovanje pojedinačnih korisnika, sprječavanje prevara te utvrđivanje identiteta osobe kao i za olakšavanje komunikacije s korisnikom.


Podaci koji se koriste

Podatke korisnika Društvo će obrađivati na različite načine, ali isključivo u svrhe navedene u ovom dokumentu. U nastavku teksta slijedi popis podataka te svrha korištenja istih.

 • Ime i prezime – verifikacija korisnika, izdavanje računa, marketinške poruke, transakcijske poruke, dostava fizičkih proizvoda
 • Adresa (ulica, grad, županija, država, poštanski broj) – verifikacija korisnika, izdavanje računa, marketinške poruke, dostava fizičkih proizvoda
 • E-mail – transakcijske potvrde, utvrđivanje identiteta, marketinške poruke, direktna komunikacija s korisnikom
 • Kolačići – unaprjeđenje korisničkog iskustva, analitika (vidjeti Izjavu o kolačićima)


Svrha korištenja podataka

Obradu podataka koji se tiču plaćanja i narudžbe (ime i prezime, adresa, podaci kreditnih kartica, e-mail) obrađujemo na osnovi izvršavanja ugovorne obveze.

Daljnja komunikacija putem e-maila s postojećim korisnicima vrši se na temelju legitimnog interesa ili privole. Marketing i slanje promotivnih materijala novim korisnicima vrši se isključivo na temelju privole dobivene tijekom kupnje Programa, registracije za Program ili prilikom registracije za primanje marketinških poruka.

U slučaju zaprimanja direktnog upita od strane korisnika, podaci u tu svrhu bit će korišteni na temelju izvršavanja ugovorne obveze (radnje koje prethode sklapanju ugovora).


Korištenje kolačića

Mrežne stranice Društva koriste kolačiće. Kolačić je mala datoteka koja traži dopuštenje za instalaciju na hardver korisnikovog računala. U slučaju pristanka, datoteka se instalira i kolačić pomaže prilikom analiziranja prometa internetom te javlja vlasniku u slučaju posjete stranice. Kolačići omogućuju reakciju web aplikacija na pojedinog korisnika. Web aplikacije mogu prilagoditi svoje rad potrebama korisnika i njihovim interesima prikupljajući podatke o korisnikovim afinitetima.

Društvo koristi kolačiće koji prate količinu prometa kako bi identificirao koje se stranice koriste. To pomaže pri analizi podataka o prometu na web stranicama te poboljšanju istih kako bi bile prilagođene stvarnim potrebama korisnika. Podaci se koriste isključivo za statističke analize te se potom uklanjaju iz sustava.

Kolačići ni na koji način ne osiguravaju vlasniku pristup računalu ili bilo kakvim dodatnim podacima koje niste pristali podijeliti. Kolačiće možete prihvatiti ili odbiti. Odbijanje kolačića može umanjiti kvalitetu korisničkog iskustva te onemogućiti pristup određenom sadržaju. Većina web preglednika automatski prihvaća kolačiće, ali obično je moguće, ako to korisnik želi, namjestiti postavke preglednika kako bi onemogućio instalaciju istih.


Popis kolačića koji se prikupljaju

U tablici ispod naveden je popis kolačića i podataka koji se pomoću njih prikupljaju.


Poveznice s drugim web stranicama

Naše web stranice mogu sadržavati poveznice s drugim web stranicama koje su vama zanimljive. Međutim, ako pomoću njih napustite stranice Društva, imajte na umu da Društvo više nema nikakvu kontrolu nad drugim stranicama i stoga ne može biti odgovoran za zaštitu i privatnost bilo kojih podataka koje korisnik podijeli posjećujući druge stranice s obzirom na to da one ne podliježu ovoj izjavi o zaštiti privatnosti.


Pohrana i zaštita podataka

Podatke za koje ne postoji pravna osnova čuvanja Društvo redovito briše. Podaci se čuvaju na neograničeno vrijeme kada za to postoji osnova, privola ili najkraće koliko je to zakonom propisano (npr. računi). Korisnik u svakom trenutku može povući privolu za obradu podataka, nakon čega je Društvo dužn  ukloniti podatke koje nije zakonom obvezan čuvati.

Podatke dane prilikom komunikacije korisnika s Društvom, Društvo će ukloniti u razumnom roku nakon završetka komunikacije u slučaju da ne postoji privola za njihovu obradu ili ne postoji druga pravna osnova za čuvanje iste.

Tijekom obrade podataka koristimo sigurne protokole za slanje podatka, isto vrijedi i za podatke o plaćanju.

Podaci se pohranjuju i obrađuju na poslužiteljima unutar Europske unije – kada god za to postoji mogućnost. U drugim slučajevima, podaci se za potrebe obrade šalju na servere izvan EU.


Treće strane

Društvo će vaše podatke dijeliti s partnerima, pružateljima usluge online plaćanja, računovodstvenim servisima, konzultantima i ostalim stručnjacima. Podaci će biti podijeljeni samo s onim trećim stranama koje mogu jamčiti standard zaštite osobnih podataka jednak onom koji osigurava Društvo te s trećim stranama s kojima postoji zakonska obveza dijeljenja.

Treće strane ne smiju koristiti podatke podijeljene s njima u svrhe marketinških aktivnosti.


Korisnička prava

U ovom odjeljku opisana su sva korisnička prava. U svakom trenutku svoje upite možete poslati putem elektroničke pošte na adresu [email protected]  u svrhu ostvarenja navedenih prava ili zahtjeva za više informacija o navedenim pravima.

 • Pravo na informiranje – u ovoj Izjavi o privatnosti, korisniku je omogućen uvid u prava i načine korištenja njegovih podataka te njihove obrade.
 • Pravo pristupa – korisnik ima pravo pristupiti svojim podacima. Svaki korisnik može se obratiti na [email protected] za pristup svojim osobnim podacima.
 • Pravo na ispravak – u slučaju da osobni podaci u sustavu Društva nisu ispravni ili su nepotpuni, korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za ispravak uz dostavu točnih podataka.
 • Pravo na brisanje (“Pravo na zaborav”) – U slučaju da korisnik izrazi želju za brisanjem podataka za koje ne postoji zakonska obveza ili legitimni interes za čuvanje, isti može podnijeti zahtjev za brisanje tih podataka.
 • Pravo na ograničenje obrade – korisnik od Društva može zahtijevati prestanak obrade ili nastavka pohrane svojih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka – na zahtjev korisnika, Društvo može dostaviti kopiju korisnikovih osobnih podataka osobno ili drugom voditelju obrade kojeg korisnik imenuje, na siguran način u interoperabilnom formatu.
 • Pravo na prigovor – korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka čak i ako je ista zasnovana na legitimnom interesu, izravnom marketingu ili drugome.
 • Pravo na povlačenje privole – u slučaju davanja privole, korisnik može kontaktirati Društvo s izjavom o povlačenju privole za obradu i skladištenje podataka u slučaju čega će Društvo prestati s obradom odnosno ukloniti podatke za koje ne postoji zakonska obveza ili legitimni interes za čuvanjem.
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu – ako korisnik smatra kako Društvo nije na adekvatan način riješio zahtjev, može se žaliti nadzornom dijelu država članica Europske Unije (za Hrvatsku je to AZOP).

Na sve prigovore, Društvo će odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora, a u slučaju izrazito zahtjevnih prigovora, taj rok može se dodatno produljiti o čemu će korisnik biti pravovremeno obaviješten.


Reklamacije

U slučaju nezadovoljstva Programom ili fizičkim proizvodom, korisnik može tražiti povrat uplaćenog iznosa po uvjetima definiranim za svaki od Programa.


Programi Faro akademije

U slučaju odustajanja od pohađanja programa, nezadovoljstva programom ili iz bilo kojeg drugog razloga, korisnik može u roku od 14 dana od dana kupnje (za koji se smatra dan transakcije i početak pristupa Programu) ispunjavanjem Obrasca o jednostranom raskidu ugovora, otkazati korištenje programa.  Društvo će u daljnjem roku od 15 dana odgovoriti na zahtjev korisnika te vratiti puni uplaćeni iznos, na isti način na koji je uplata i izvršena.


Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 2. Zakon o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14), obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu Društva, odnosno putem elektroničke pošte na ranije navedenu adresu. Odgovor na korisničke prigovore Društvo će dostaviti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Prilikom kupnje Programa, korisnik mora prihvatiti uvjete korištenja.